Meteograma para O Barco de Valdeorras +48h

domingo, 8 de febrero de 2009

SUPRESIÓN DE CLASES ( 9 de Febrero de 2009 )

ASUNTO: NOTA URXENTE AOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO NON
UNIVERSITARIO DE TODA GALICIA.Sr/Sra. Director/a

A Dirección Xeral de Protección Civil informa, mediante un parte emitido ao efecto, que no
día de mañá a Comunidade Autónoma verase afectada por un episodio de meteoroloxía
adversa motivado por fortes ventos que cualifica de nivel laranxa (risco importante),
circunstancia que aconsella a adopción de medidas urxentes para a protección da
comunidade educativa.

Diante de tal alarma, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria acorda a
suspensión de toda actividade escolar nos centros educativos de ensino non universitario de
toda Galicia, durante toda a xornada lectiva do día de mañá, luns, 9 de febreiro.

Co obxecto de garantir que todos os afectados poidan ser informados oportunamente da
decisión adoptada e se lles preste a axuda que poidan precisar, a dirección dos centros
garantirá a presenza nestes do persoal que asuma tales tarefas.
Santiago de Compostela, a 8 de febreiro de 2009.

O Secretario Xeral

Benito Fernández Rodríguez.

No hay comentarios: